گردونه ی صادقی رایان آسانبر سپاهان
صادقی (پست)

موتور خانه آسانسور هیدرولیک

صادقی (پست)

کابین فورمیک 3 نفره

صادقی (پست)

آسانسور بین راه پله

جهت اجرا 09133689793 بیشتر ..
صادقی (پست)

اجرای آسانسور هیدرولیک بین راه پله درفضای کوچک

اجرا آسانسور بین راه پله ای در فضای کوچک بیشتر ..
صادقی (پست)

جهت اجرا نمونه این آسانسور با شماره 09133689793 تماس حاصل فرمائید بیشتر ..
صادقی (مقاله)

طراحی آسانسور

مرحله ۶)ایجاد موتورخانه: اطاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی فروشنده اجرا می گرددو رعایت ابعاد و اندازه های زیر الزامی است: ۱- ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از ۶ متر باشد.بیشتر ...
صادقی (مقاله)

جدول ابعاد مفید آسانسور

جدول ابعاد مفید برای آسانسور مسافر بر- ساختمانهای مسکونی و بیمارستانی- درب تلسکوپی نیمه اتوماتیک ظرفیت 4 نفر بیشتر ...
صادقی (پست)

درب آسانسور - نیمه اتوماتیک

درب نیمه اتوماتیک طرح شیشه گرد - شیک با دوام و مقاوم با رنگ استاتیک- کوره ای بیشتر ..
صادقی (پست)

آسانسور بدون موتور خانه

اجرا ی آسانسور های بدون موتور خانه - این آسانسور ها به نام roomless معروف میباشند . همانطور که از نامشان معلوم است نیازی به ساخت موتور خانه در پشت بام نمیباشد . بیشتر ..
صادقی (پست)

بهترین موتور پیشنهادی برای ساختمان های مسکونی 5 یا 6 طبقه حرکتی نرم و روان و نیز کارکردی بدون خرابی برای سالیان متوالی بیشتر ..
صادقی (پست)

موتور آسانسور -کارخانه آلبرتوساسی

کیفیت موتور عالی . با گارانتی بیشتر ..

 |